5,1V SMD MİNİMELF ZENER DİYOT

5,1V SMD MİNİMELF ZENER DİYOT, ZENER DİYOT

SKU: e3e2852ece89 Category:

Description

5,1V SMD MİNİMELF ZENER DİYOT